SÄKERHETSINFORMATION RAKETSKJUTFÄLTET PÅ ESRANGE

Varningar gällande pågående aktiviteter

Från Esrange planeras ballonguppsändning med dropptest i raketskjutfältet. Beräknat nedslagsområde är Zon B.

Kampanjperiod:
6 maj – 9 juni kl. 02:00 – 14:00

Information:
Radio Norrbotten P4 kommer att lämna slutliga meddelanden kl. 17:58 samt vid genomförande även kl. 21:58, 06:58, och 12:58.

Mer information finns på www.sscspace.com/safety och kan även fås på telefon 0980-72 000.

Inom skjutfältet finns skyddsvärn och varningsskyltar med kartor och andra upplysningar. Fynd av raketdelar i terrängen kan inrapporteras till Esrange med angivande av fyndplats. Viss ersättning utgår till den person som först rapporterat fyndet.

Delarfrån nedslag kan innehålla sprängämnen eller farliga ämnen och skall, om de påträffas, lämnas orörda!

Want to see what we do?
Check out News & Activities!

SSC operates and participates in numerous dedicated missions each year.