SÄKERHETSINFORMATION RAKETSKJUTFÄLTET PÅ ESRANGE

Varningar gällande pågående aktiviteter

Uppskjutning av en raket av typen VSB-30 är planerad från Esrange. Första steget beräknas slå ner i zon A och andrasteget inom zon B.
Det är förbjudet att vistas i zon A vid genomförandet av uppskjutningen.


Kampanjperiod:
15 november – 6 december 2019
kl. 04:00 – 16:00

Information:
Vid försök till uppskjutning kommer Radio Norrbotten P4 att lämna slutliga meddelanden kl. 17:58, 21:58, 06:58, och 12:58.

Mer information finns på

www.sscspace.com/safety och kan även fås på telefon 0980-72 000.

Inom skjutfältet finns skyddsvärn och varningsskyltar med kartor och andra upplysningar. Fynd av raketdelar i terrängen kan inrapporteras till Esrange med angivande av fyndplats. Viss ersättning utgår till den person som först rapporterat fyndet.

Ljudsignaler i zon A:

─     ─     ─   Fara

───────     Fara över

Raketdelar kan innehålla sprängämnen eller farliga ämnen och skall, om de påträffas, lämnas orörda!

Want to see what we do?
Check out News & Activities!

SSC operates and participates in numerous dedicated missions each year.