SÄKERHETS­INFORMATION RAKETSKJUTFÄLTET PÅ ESRANGE

Varningar gällande pågående aktiviteter

Uppskjutning av en raket av typen Improved Malemute är planerad från Esrange. Raketen beräknas slå ner inom zon B.
Det är förbjudet att vistas i zon A vid genomförandet av uppskjutningen.

Ny kampanjperiod:
20 februari– 1 mars 2020
kl. 20:00 – 02:00

Information:
Vid försök till uppskjutning kommer Radio Norrbotten P4 att lämna slutliga meddelanden kl. 17:58, 21:58, 06:58, och 12:58.

Mer information finns på

www.sscspace.com/safety och kan även fås på telefon 0980-72 000.

Inom skjutfältet finns skyddsvärn och varningsskyltar med kartor och andra upplysningar. Fynd av raketdelar i terrängen kan inrapporteras till Esrange med angivande av fyndplats. Viss ersättning utgår till den person som först rapporterat fyndet.

Ljudsignaler i zon A:

─     ─     ─   Fara

───────     Fara över

Raketdelar kan innehålla sprängämnen eller farliga ämnen och skall, om de påträffas, lämnas orörda!

Want to see what we do?
Check out News & Activities!

SSC operates and participates in numerous dedicated missions each year.