SÄKERHETS­INFORMATION RAKETSKJUTFÄLTET PÅ ESRANGE

Varningar gällande pågående aktiviteter

Från Esrange planeras uppskjutning av tre raketer. En är en enstegsraket och två är tvåstegsraketer. Beräknat nedslagsområde är utvidgad Zon A för enstegsraketen och Zon B för tvåstegsraketerna.

 

Inom Zon A är det förbjudet att vistas under uppskjutning. Se kartbild nedan.

 

Uppskjutningsperiod: 23 oktober – 29 november kl. 04:00 – 16:00

 

Information: Vid försök till uppskjutning kommer Trafikredaktionen i radio P4 att lämna slutliga meddelanden kl. 06:28, 12:28, 16:28 och 21:30. På kvällar och helger kan meddelandet sändas upp till en halvtimme efter den angivna tiden.

Mer information finns på www.sscspace.com/safety och kan även fås på telefon 0980-72 000.

Inom skjutfältet finns skyddsvärn och varningsskyltar med kartor och andra upplysningar. Fynd av raketdelar i terrängen kan inrapporteras till Esrange med angivande av fyndplats. Viss ersättning utgår till den person som först rapporterat fyndet.

Ljud- och ljusvarningar är aktiva inom Zon A då fara råder.

Ljudsignaler i zon A:

─ ─ ─ Fara

─────── Fara över

Raketdelar kan innehålla sprängämnen eller farliga ämnen och skall, om de påträffas, lämnas orörda!

Want to see what we do?
Check out News & Activities!

SSC operates and participates in numerous dedicated missions each year.