Organisation

SSC är organiserat i två segment; Advanced Space Services och Space Propulsion Products.

Tjänster utförs av tre divisioner, ledda av VD och hans personal under SSC:s styrelse. ECAPS är organiserat som ett självständigt dotterbolag.

ADVANCED SPACE SERVICES SPACE PROPULSION PRODUCTS

SSC Organization