Finansiell information

På årsstämman i april 2014 togs beslut i enlighet med ägarens förslag om nya ekonomiska mål för företaget.

Avkastning på operativt kapital skall uppgå till minst 6 procent. Ordinarie utdelning uppskattas till minst 30 procent av vinst, efter skatt. Beslut om utdelning bör också ta särskild hänsyn till företagets offentliga uppdrag.

Klicka här för att hitta alla rapporter, både på engelska och svenska