Bolagsstyrning

Samtliga aktier i SSC (Swedish Space Corporation*) ägs av den svenska staten. Ägarskapet förvaltas av Näringsdepartementet.

SSC:s uppdrag är enligt bolagsordningen att bedriva rymdverksamhet med kommersiell inriktning, att ansvara för driften av Esrange Space Center i norra Sverige samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Verksamheten i bolaget innefattar alltså både en kommersiell del och ett offentligt uppdrag.

I det offentliga uppdraget ingår uppskjutning av raketer och ballonger för olika typer av forskning och teknikutveckling och tillhörande tjänster. Denna offentliga uppdragsverksamhet bedrivs uteslutande inom företagets division Science Services.

SSC följer "Svensk kod för bolagsstyrning" (daterad den 1 februari 2010) i enlighet med den svenska regeringens ägarpolicy.

*Det registrerade svenska namnet är ”Svenska rymdaktiebolaget”