Våra C.O.R.E values

Våra kärnvärden styr oss i vårt dagliga arbete. De fungerar som en gemensam nämnare för hela SSC, vad vi står för och är en moralisk kompass för att stödja och leda oss i våra dagliga handlingar och beslut.

Customer oriented
Vi sätter alltid kundernas behov främst i allting vi gör.

One Company
Samarbete är nyckeln - en för alla, alla för en.

Responsible
Vi är kända för att vara pålitliga och resultatorienterade i allt.

Excellence
Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna. 
Våra C.O.R.E values