SSC på Armada 2014

Under två dagar har SSC deltagit i Armada - arbetsmarknadsmässa på Kungliga Tekniska Högskolan.

På mässan rör sig över 150 företag och över 10 000 studerande, där vi får chansen att knyta kontakter med studerande på väg ut i arbetslivet.

Vi var i år representerade av Satellite Management Services, Science Services, ECAPS och NanoSpace. Vi såg ett stort intresse för vår verksamhet och har fått många intressanta frågor.

Ett stort tack till alla flitiga studenter som vi träffat och ett extra tack till vår kontaktperson Richard från Armada! 
SSC på Armada 2014