Jag drivs av att forma bra team

Malin, Manager Workplace & Collaboration Services

För 26 år sedan började Malin på SSC som ekonom. Idag är hon chef för Workplace & Collaboration Services och jobbar med att omvandla en lokal IT-organisation till en global organisation. Trots sina många år inom bolaget får Malin fortfarande gåshud av raketuppskjutningarna på Esrange.

Vad gör du på SSC?
Just nu har jag fokus på att utveckla Enterprise IT. Jag jobbar med en transformation från en lokal IT-organisation till en global organisation.

Hur kom det sig att du började jobba med IT?
Under en period jobbade jag som personalsekreterare och insåg att det fanns ett behov av att förädla och förenkla vissa arbetsuppgifter som innebar mycket manuellt arbete. Jag började med att koppla ihop kundregister med brevmallar och insåg att nyttan var hög. Dessutom tyckte jag att det var väldigt roligt så jag började studera samtidigt som jag jobbade. Till slut var jag den som kunde applikationsbitarna bäst och jag blev rekryterad till IT-avdelningen.

Hur har du utvecklas under tiden på SSC?
Jättemycket, jag har aldrig stått still. Jag började på SSC i en administrativ roll och idag är jag global chef. Under alla mina år på SSC har jag alltid haft bra chefer som pushat mig och hjälpt mig att utvecklas. Det är något som är lika viktigt för mig än idag. Så länge jag utvecklas så trivs jag.  På ett personligt plan är jag mer säker på det jag gör och trygg i min roll.          

Hur är det att jobba på SSC?
Sammanhållningen och gänget är fantastiskt. På Esrange är vi lite isolerade så det är viktigt att alla trivs och jag tycker att vi lyckas bra med det. Dessutom är det en flexibel arbetsplats och aldrig några problem att jobba hemifrån om man behöver lämna den fysiska arbetsplatsen tidigare på dagen. Vi är ett litet bolag vilket även innebär fördelen att förändringar går lätt att genomföra och inte blir lika tungrott som i en stor organisation.

Vad är din motivation i ditt arbete?
Utveckling. Jag vill förenkla för användare och för våra tekniker. Jag drivs och motiveras även av att forma bra team, skapa vi-känsla som säger att tillsammans kan vi göra mer än var och en för sig.

 

 
Jag drivs av att forma bra team

MALIN HANSSON POHJANEN

Namn: Malin Hansson Pohjanen

Titel: Manager Workplace & Collaboration Services

Utbildning: Ekonom i grunden. Har även läst många kurser på högskolan med informatik som huvudämne.

Tid på SSC: 26 år.

Hobby: Jag rider och tillbringar mycket tid i stallet. 

Vad kan du inte vara utan på jobbet? Datorn och mobiltelefonen. Jag är alltid på språng så att vara mobil är extremt viktigt för mig.