SAFETY INFORMATION REGARDING ROCKET IMPACT AREA

Rocket launches from Esrange Space Center

During the period 15 January – 10 February, 2017 two VSB-30 rockets are planned to be launched from Esrange Space Center.
The launches will take place between 02:00 – 14:00 during this period.

VSB-30 is a two-stage rocket. The estimated impact point for the first stage of the rocket is in the A-zone and for the second stage in the B-zone.

Read more: Preliminary Announcement no 185.

 

Information in Swedish 
Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

Under perioden 15 januari – 10 februari 2017 planeras uppskjutning av två raketer av typen VSB-30 från Esrange Space Center. Uppskjutningarna kommer att äga rum kl. 02:00 – 14:00 under denna period.

VSB-30 är en tvåstegsraket. Vid uppskjutning beräknas första steget slå ner inom A-zonen och andra steget inom B-zonen.

Läs mer: Förberedande meddelande no 185.

 

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme