SAFETY INFORMATION REGARDING ROCKET IMPACT AREA

Information from Esrange Space Center

One VSB-30 rocket has been launched from Esrange Space Center on 23 January 2017 (according to Preliminary Announcement no 185).

We will return with a Safety Message before next launch opportunity.

 

Information in Swedish 
Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

En raket av typen VSB-30 har skjutits upp från Esrange Space Center den 23 januari 2017 (enligt Förberedande meddelande no 185).

Vi återkommer med information inför nästa planerade uppskjutning.

 

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme