Annual General Meeting

SSC’s Annual General Meeting is open to the public and is generally held in April. Notice of the Annual General Meeting is made via SSC's website and newspapers.

All documents connected to the Annual General Meetings are in Swedish.

SSC:s årliga bolagsstämma är öppen för allmänheten och hålls vanligtvis i april. Kallelse till bolagsstämman sker via SSC:s webbplats samt tidningar (Dagens Industri och PoIT).